_
slider image

Utensili di foratura in HSS

Ordina per

Punta elicoidale in HSS, extra-corta A1111-29

A1111-23 | A1111-24 | A1111-25 | A1111-26 | A1111-27 | A1111-28 | A1111-29 | A1111-30 | A1111-31 | A1111-32 |


Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148-7/16IN

A1148-1 | A1148-1.1 | A1148-1.2 | A1148-1.3 | A1148-1.4 | A1148-1.5 | A1148-1.6 | A1148-1.7 | A1148-1.8 | A1148-1.9 | A1148-2 | A1148-2.1 | A1148-2.2 | A1148-2.3 | A1148-2.4 | A1148-2.5 | A1148-2.6 | ...


Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1149XPL-5.7

A1149XPL-1 | A1149XPL-NO60 | A1149XPL-NO59 | A1149XPL-NO58 | A1149XPL-NO57 | A1149XPL-1.1 | A1149XPL-NO56 | A1149XPL-1.2 | A1149XPL-1.3 | A1149XPL-NO55 | A1149XPL-NO54 | A1149XPL-1.4 | A1149XPL-1.5 | A1149XPL-NO53 | A1149XPL-1.6 | A1149XPL-NO52 | A1149XPL-1.7 | ...


Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1154TFT-5.3

A1154TFT-2 | A1154TFT-2.1 | A1154TFT-2.2 | A1154TFT-2.3 | A1154TFT-2.4 | A1154TFT-2.5 | A1154TFT-2.6 | A1154TFT-2.7 | A1154TFT-2.8 | A1154TFT-2.9 | A1154TFT-3 | A1154TFT-3.1 | A1154TFT-3.2 | A1154TFT-3.3 | A1154TFT-3.4 | A1154TFT-3.5 | A1154TFT-3.6 | ...


Punta elicoidale in HSS A1211TIN-7.3

A1211TIN-0.5 | A1211TIN-0.6 | A1211TIN-0.7 | A1211TIN-0.8 | A1211TIN-0.9 | A1211TIN-1 | A1211TIN-1.1 | A1211TIN-1.2 | A1211TIN-1.3 | A1211TIN-1.4 | A1211TIN-1.5 | A1211TIN-1.6 | A1211TIN-1.7 | A1211TIN-1.8 | A1211TIN-1.9 | A1211TIN-2 | A1211TIN-2.1 | ...


Punta elicoidale in HSS A1212-5.1

A1212-0.4 | A1212-0.5 | A1212-0.55 | A1212-0.6 | A1212-0.7 | A1212-0.75 | A1212-0.8 | A1212-0.9 | A1212-1 | A1212-1.05 | A1212-1.1 | A1212-1.15 | A1212-1.2 | A1212-1.25 | A1212-1.3 | A1212-1.4 | A1212-1.5 | ...


Punta per foratura profonda in HSS A1222-NO33

A1222-1 | A1222-NO60 | A1222-NO59 | A1222-NO58 | A1222-NO57 | A1222-1.1 | A1222-NO56 | A1222-1.2 | A1222-1.25 | A1222-1.3 | A1222-NO55 | A1222-NO54 | A1222-1.4 | A1222-1.5 | A1222-NO53 | A1222-1.6 | A1222-NO52 | ...


Punta elicoidale in HSS A1231-2.5

A1231-0.2 | A1231-0.25 | A1231-0.5 | A1231-0.55 | A1231-0.65 | A1231-0.7 | A1231-0.75 | A1231-0.8 | A1231-0.85 | A1231-0.9 | A1231-1 | A1231-1.05 | A1231-1.1 | A1231-1.15 | A1231-1.2 | A1231-1.25 | A1231-1.3 | ...


Punta per foratura profonda in HSS A1234-9.8

A1234-NO60 | A1234-NO58 | A1234-NO57 | A1234-NO56 | A1234-NO55 | A1234-NO54 | A1234-1.5 | A1234-1.6 | A1234-NO52 | A1234-1.7 | A1234-NO51 | A1234-1.8 | A1234-NO49 | A1234-1.9 | A1234-NO48 | A1234-2 | A1234-NO46 | ...


Punta elicoidale in HSS-E A1244-NO18

A1244-0.3 | A1244-NO80 | A1244-0.35 | A1244-NO79 | A1244-0.4 | A1244-NO78 | A1244-0.45 | A1244-NO77 | A1244-0.5 | A1244-NO76 | A1244-NO75 | A1244-0.55 | A1244-NO74 | A1244-0.6 | A1244-NO73 | A1244-NO72 | A1244-0.65 | ...


Punta elicoidale in HSS-E A1247-NO39

A1247-1 | A1247-NO60 | A1247-NO59 | A1247-NO58 | A1247-NO57 | A1247-1.1 | A1247-NO56 | A1247-1.2 | A1247-1.25 | A1247-1.3 | A1247-NO55 | A1247-NO54 | A1247-1.4 | A1247-1.5 | A1247-NO53 | A1247-1.6 | A1247-NO52 | ...


Punta per foratura profonda in HSS-E A1249XPL-29/64IN

A1249XPL-1 | A1249XPL-NO60 | A1249XPL-NO59 | A1249XPL-NO58 | A1249XPL-NO57 | A1249XPL-1.1 | A1249XPL-NO56 | A1249XPL-1.2 | A1249XPL-1.3 | A1249XPL-NO55 | A1249XPL-NO54 | A1249XPL-1.4 | A1249XPL-1.5 | A1249XPL-NO53 | A1249XPL-1.6 | A1249XPL-NO52 | A1249XPL-1.7 | ...


Punta per foratura profonda in HSS-E A1254TFT-12.1

A1254TFT-3 | A1254TFT-3.2 | A1254TFT-3.3 | A1254TFT-3.4 | A1254TFT-3.5 | A1254TFT-3.7 | A1254TFT-3.8 | A1254TFT-4 | A1254TFT-4.2 | A1254TFT-4.3 | A1254TFT-4.5 | A1254TFT-4.65 | A1254TFT-4.7 | A1254TFT-4.8 | A1254TFT-5 | A1254TFT-5.1 | A1254TFT-5.3 | ...


Punta elicoidale in HSS, lunga A1511-1

A1511-0.5 | A1511-0.6 | A1511-0.7 | A1511-0.8 | A1511-0.9 | A1511-1 | A1511-1.1 | A1511-1.2 | A1511-1.3 | A1511-1.4 | A1511-1.5 | A1511-1.6 | A1511-1.65 | A1511-1.7 | A1511-1.75 | A1511-1.8 | A1511-1.9 | ...


Punta per foratura profonda in HSS, lunga A1522-3/32IN

A1522-1 | A1522-NO60 | A1522-NO59 | A1522-NO58 | A1522-NO57 | A1522-1.1 | A1522-NO56 | A1522-1.2 | A1522-1.3 | A1522-NO55 | A1522-NO54 | A1522-1.4 | A1522-1.5 | A1522-NO53 | A1522-1.6 | A1522-NO52 | A1522-1.7 | ...


Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1544-7.9

A1544-1 | A1544-1.1 | A1544-1.2 | A1544-1.3 | A1544-1.4 | A1544-1.5 | A1544-1.6 | A1544-1.7 | A1544-1.8 | A1544-1.9 | A1544-2 | A1544-2.1 | A1544-2.2 | A1544-2.3 | A1544-2.4 | A1544-2.5 | A1544-2.6 | ...


Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1547-3.8

A1547-1 | A1547-NO60 | A1547-NO59 | A1547-NO58 | A1547-NO57 | A1547-1.1 | A1547-NO56 | A1547-1.2 | A1547-1.3 | A1547-NO55 | A1547-NO54 | A1547-1.4 | A1547-1.5 | A1547-NO53 | A1547-1.6 | A1547-NO52 | A1547-1.7 | ...


Punta per foratura profonda in HSS-E, lunga A1549TFP-7

A1549TFP-1 | A1549TFP-1.1 | A1549TFP-1.2 | A1549TFP-1.3 | A1549TFP-1.4 | A1549TFP-1.5 | A1549TFP-1.6 | A1549TFP-1.7 | A1549TFP-1.8 | A1549TFP-1.9 | A1549TFP-2 | A1549TFP-2.1 | A1549TFP-2.2 | A1549TFP-2.3 | A1549TFP-2.4 | A1549TFP-2.5 | A1549TFP-2.6 | ...


Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1622-27/64IN

A1622-2 | A1622-2.1 | A1622-2.2 | A1622-2.3 | A1622-2.4 | A1622-NO40 | A1622-2.5 | A1622-NO39 | A1622-NO38 | A1622-2.6 | A1622-NO37 | A1622-2.7 | A1622-NO36 | A1622-NO35 | A1622-2.8 | A1622-NO34 | A1622-NO33 | ...


Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1722-5.5

A1722-3 | A1722-3.5 | A1722-4 | A1722-4.5 | A1722-5 | A1722-5.5 | A1722-6 | A1722-6.5 | A1722-7 | A1722-7.5 | A1722-8 | A1722-8.5 | A1722-9 | A1722-9.5 | A1722-10 | A1722-10.5 | A1722-11 | ...


Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1822-4

A1822-3.5 | A1822-4 | A1822-4.5 | A1822-5 | A1822-5.5 | A1822-6 | A1822-6.5 | A1822-7 | A1822-7.5 | A1822-8 | A1822-8.5 | A1822-9 | A1822-9.5 | A1822-10 | A1822-10.5 | A1822-11 | A1822-11.5 | ...


Punta per foratura profonda in HSS, super-lunga A1922L-12

A1922L-8 | A1922L-10 | A1922L-12 |


Punta per foratura profonda in HSS, super-lunga A1922S-10

A1922S-6 | A1922S-6.5 | A1922S-7 | A1922S-8 | A1922S-9 | A1922S-10 | A1922S-11 | A1922S-12 | A1922S-13 | A1922S-14 |


Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A2258-4.6

A2258-1 | A2258-NO60 | A2258-1.1 | A2258-1.2 | A2258-1.3 | A2258-NO55 | A2258-NO54 | A2258-1.4 | A2258-1.5 | A2258-NO53 | A2258-1.6 | A2258-NO52 | A2258-1.7 | A2258-NO50 | A2258-1.8 | A2258-NO49 | A2258-1.9 | ...